Navigation Menu+

Liderpack 2010

Unicum és una alternativa diferent als productes de packaging per a espècies que ens ofereix el mercat actual. Envasant el producte en blister, de manera individual en monodosis i que facilita el seu ús, aconseguint oferir un envàs que conserva tot l’aroma i propietats del producte, gràcies a estar envasat en una atmosfera inert i estanca. L’envàs anirà embalat en una caixa de cartró rectangular, que facilita el seu transport i manera d’apilar. Tant l’envàs com l’embalatge es poden reciclar.
El disseny gràfic del packaging està pensat per seduir, atraure al client i transmetre els valors de la marca. Aquest producte contempla tres tipus de mescles d’espècies dins de la gastronomia Mediterrània: Espanyola, Italiana i Marroquí, diferenciant l’envàs i embalatge amb una il·lustració d’una cassola típica de cada país, reforçada per la gamma cromàtica, que completa i identifica les tres classes de producte, evocant les cultures i els aromes de les diferents gastronomies.

Noticia de Liderpack  http://www.veredictas.com/premios/premios-liderpack/galeria-premiados-106.html